+

  • Huile végétale 30 ml
  • Garlic cloves, peeled and chopped 4 each
  • Gkapi shrimp paste 0.5 tbsp
  • Tiger prawns 8 each

  • Gkapi shrimp paste 0.5 tbsp
  • Bitter beans 0.5 cup
  • Sucre 2 tbsp
  • Oyster sauce 5 ml
  • Thai red chili, cut 5 each
+